Evidencija zaposlenika

Evidencija radnog vremena prema zakonskoj obavezi


Vodite li evidenciju radnog vremena zaposlenih?

Znate li da ste obavezni da vodite evidenciju o zaposlenima?

U „Službenim novinama FBiH“, broj 92/16 od 18.11.2016. godine, objavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu. Ovim Pravilnikom se propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu kod poslodavca.

Pravilnik se poziva na član 43. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 26/16). U navedenom članu Zakona propisana je obaveza poslodavca o vođenju evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu.

Optereceni ste papirom?

Evidencija zaposlenika je web orjentisana aplikacija bazirana na modernim tehnologijama i dizajnirana kao set pažljivo osmišljenih funkcionalnosti kako bi se olakšalo praćenje i evidentiranje radnog vremena zaposlenika. Aplikacija je urađena sukladno važećoj zakonskoj regulativi i omogućava evidentiranje početka i završetka radnog vremena, evidenciju bolovanja, prekovremenih sati, godišnjih odmora, odsustava u toku radnog vremena, službenih putovanja i drugih podataka o prisutnosti radnika na radnom mjestu.
Kroz sistem su predviđeni zakonski propisani izvještaji u Excel formatu zbog eventualne dalje obrade i kreiranja dodatnih izvještaja na osnovu evidentiranih podataka o uposlenicima.

Osnovni cilj aplikacije je uspostavljanje automatizacije obračuna zarada zaposlenih, lakše i jednostavnije upravljanje podacima o radnom vremenu uposlenika, uklanjanje manjkavosti u organizaciji posla, poboljšanje poslovnih procesa i sveobuhvatno efikasnije poslovanje.